Zasedání č. 201603 - 15. zasedání zastupitelstva města Dne 23.03.2016 14:34:34
bod č. 21. - Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava a návrh na záměr města nedarovat a darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0993/ZM1418/15          .....             32

1) rozhodlo
darovat nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, a to 
pozemky:


- parc.č. 3215/11

(svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice)

- parc.č. 2124/20

- parc.č. 3215/13

- parc.č. 3265/27

(nesvěřené městskému obvodu Radvanice a Bartovice)


Moravskoslezskému kraji, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. 
října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený Správou silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 000 
95 711, sídlo Úprkova 1, 702 23 Ostrava


a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


0993/ZM1418/15          .....             32

2) rozhodlo
že město nemá záměr darovat nemovité věci v k.ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to:


- část pozemku p.p.č. 455/128, o výměře 3239 m2, oddělenou dle 
geometrického plánu č. 3041-4/2014 ze dne 24.3.2014 a nově 
označenou jako pozemek p.p.č. 455/202

- část pozemku p.p.č. 455/132, o výměře 1185 m2, oddělenou dle 
geometrického plánu č. 3041-4/2014 ze dne 24.3.2014 a nově 
označenou jako pozemek p.p.č. 455/204


0993/ZM1418/15          .....             32

3) rozhodlo
o záměru města darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava, a to pozemky:


- p.p.č. 455/104

- p.p.č. 455/116

- p.p.č. 455/128

- p.p.č. 455/132

(nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih)


a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nehlasoval Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro