Zasedání č. 201603 - 15. zasedání zastupitelstva města Dne 23.03.2016 14:32:49
bod č. 19. - Návrh na záměr města darovat pozemky v k.ú. Svinov, obec Ostrava Moravskoslezskému kraji; Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava; Návrh nekoupit pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0991/ZM1418/15          .....             32

1) rozhodlo
o záměru města darovat pozemky Moravskoslezskému kraji, a to:

a) parc.č. 3621/16 

b) parc.č. 3746/4

  parc.č. 3746/7


vše v k.ú. Svinov, obec Ostrava, bez svěření 
městskému obvodu

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


0991/ZM1418/15          .....             32

2) rozhodlo

o záměru města směnit nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, a to:
část pozemku parc.č. 856/1, orná půda o výměře 168 m2, která je dle 
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1102-374/2015 vyhotoveného dne 
10.9.2015 označena jako pozemek parc.č. 856/1 díl b,ve vlastnictví XXXXX XXXXXX 
XXXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
a
část pozemku parc.č. 856/19, orná půda o výměře 41m2, která je dle 
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1102-374/2015 vyhotoveného dne 
10.9.2015 označena jako pozemek parc.č. 856/19 díl a,ve vlastnictví XXXX XXXX 
XXXXXX XXXXXXXXX XXX, bydliště XX XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX
které jsou dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku  č. 1102-374/2015 
vyhotoveného dne 10.9.2015 sloučeny do pozemku označeného jako pozemek parc.č. 
856/128, orná půda o výměře 209 m2
za
část pozemku parc.č. 856/13, orná půda o výměře 61m2, svěřeného městskému 
obvodu Plesná, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 
1102-374/2015 vyhotoveného dne 10.9.2015 označena jako pozemek parc.č. 856/125, 
orná půda
a
část pozemku parc.č. 856/59, orná půda o výměře 148 m2, svěřeného městskému 
obvodu Plesná, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 
1102-374/2015 vyhotoveného dne 10.9.2015 označena jako pozemek parc.č. 856/59, 
orná půdaoba celkem o výměře 209 m2,
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit


0991/ZM1418/15          .....             32

3) rozhodlo

nekoupit pozemek parc.č. 2757/3 v k.ú. Svinov, obec Ostrava
ve vlastnictví XXXXXX XXXXXXX, datum narození XXXXXXXX, bydliště XXXX XXXX 
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXX
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nehlasoval Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro