Zasedání č. 201603 - 15. zasedání zastupitelstva města Dne 23.03.2016 14:29:27
bod č. 15. - Návrh na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Stará Plesná a k.ú. Nová Plesná, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0987/ZM1418/15          .....             32

1) rozhodlo
o bezúplatném nabytí pozemků:

- parc.č. 219/6 trvalý travní porost

- parc.č. 227/3 zahrada

- parc.č. 227/4 zahrada

- parc.č. 228/1 trvalý travní porost

- parc.č. 228/3 trvalý travní porost

- parc.č. 229/1 ostatní plocha, manipulační plocha

- parc.č. 229/2 ostatní plocha, manipulační plocha

- parc.č. 230/1 ostatní plocha, ostatní komunikace

- parc.č. 230/2 ostatní plocha, ostatní komunikace

- parc.č. 396/4 ostatní plocha, jiná plocha

- parc.č. 396/5 ostatní plocha, jiná plocha

- parc.č. 808/3 ostatní plocha, ostatní komunikace

- parc.č. 903/26 orná půda

- parc.č. 964/6 ostatní plocha, silnice

- parc.č. 906/5 ostatní plocha, manipulační plocha

vše v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava

a

- parc.č. 259/11 orná půda

- parc.č. 285/6 ostatní plocha, ostatní komunikace

vše v k.ú. Nová Plesná, obec Ostrava

ve vlastnictví České republiky, ve správě 
Státního pozemkového úřadu, Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro 
Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2,

do vlastnictví statutárního města Ostravy, 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

 


Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Nehlasoval Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nehlasoval Ing. Petr Pivoda, MBA : Nehlasoval
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro