Zasedání č. 201603 - 15. zasedání zastupitelstva města Dne 23.03.2016 14:27:46
bod č. 14. - Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníky pozemků LUCROS investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., ŘSD ČR a RFN s.r.o. pro oprávněného statutární město Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0986/ZM1418/15          .....             32

1) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě 2 ks sloupů veřejného 
osvětlení, k částem pozemků:


p.p.č. 728/36 - ostatní plocha, jiná plocha,

p.p.č. 732/11 - ostatní plocha, jiná plocha

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s vlastníkem:


LUCROS investiční fond s proměnným základním 
kapitálem, a.s.

se sídlem Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 19800, IČO 285 07 428


podle přílohy č.3 předloženého materiálu


0986/ZM1418/15          .....             32

2) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě kabelového vedení 
veřejného osvětlení včetně 21 ks sloupů, k částem pozemků:


p.p.č. 680/3 - ostatní plocha, silnice,

p.p.č. 685/2 - ostatní plocha, zeleň,

p.p.č. 728/12 - ostatní plocha, silnice,

p.p.č. 728/40 - ostatní plocha, jiná plocha,

p.p.č. 1226/1 - ostatní plocha, silnice

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s povinným:


Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO 65993390


a s investorem:

Moravskoslezský kraj

se sídlem ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692podle přílohy č.6 předloženého materiálu


0986/ZM1418/15          .....             32

3) rozhodlo
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě 
kabelového vedení veřejného osvětlení, k 
části pozemku:


parc.č. 101/43 - ostatní plocha, ostatní komunikace

v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s vlastníkem:


RFN s.r.o.

se sídlem Stará cesta 83, Místek, 738 01 
Frýdek-Místek, IČO 277 77 693podle přílohy č.8 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Nehlasoval Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nehlasoval Ing. Petr Pivoda, MBA : Nehlasoval
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro