Zasedání č. 201603 - 15. zasedání zastupitelstva města Dne 23.03.2016 14:27:07
bod č. 13. - Návrhy dodatků zřizovacích listin 24 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava - aktualizace majetku ke dni 31.12.2015
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0985/ZM1418/15          .....             32

1) schvaluje

dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, 
právnické osoby Knihovna města Ostravy, příspěvková 
organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


0985/ZM1418/15          .....             32

2) schvaluje
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, 
právnické osoby Ostravské muzeum, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu


0985/ZM1418/15          .....             32

3) schvaluje
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, 
právnické osoby Divadlo loutek Ostrava, příspěvková 
organizace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


0985/ZM1418/15          .....             32

4) schvaluje
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, 
právnické osoby Janáčkova filharmonie Ostrava, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu


0985/ZM1418/15          .....             32

5) schvaluje
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, 
právnické osoby Národní divadlo 
moravskoslezské, příspěvková organizace, dle 
přílohy č. 6 předloženého materiálu


0985/ZM1418/15          .....             32

6) schvaluje
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, 
právnické osoby Komorní scéna Aréna, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 7 
předloženého materiálu


0985/ZM1418/15          .....             32

7) schvaluje
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, 
právnické osoby Lidová konzervatoř a Múzická 
škola, příspěvková organizace, dle přílohy č. 8 
předloženého materiálu


0985/ZM1418/15          .....             32

8) schvaluje
dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, 
právnické osoby Zoologická zahrada Ostrava, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 9 
předloženého materiálu


0985/ZM1418/15          .....             32

9) schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014 
právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 10 
předloženého materiálu


0985/ZM1418/15          .....             32

10) schvaluje
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, 
právnické osoby Dětské centrum Domeček, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 11 
předloženého materiálu


0985/ZM1418/15          .....             32

11) schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, 
právnické osoby Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 12 
předloženého materiálu


0985/ZM1418/15          .....             32

12) schvaluje
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, 
právnické osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava - 
Mariánské Hory, příspěvková organizace, dle 
přílohy č. 13 předloženého materiálu


0985/ZM1418/15          .....             32

13) schvaluje
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, 
právnické osoby Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 14 
předloženého materiálu


0985/ZM1418/15          .....             32

14) schvaluje
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, 
právnické osoby Domov Korýtko, příspěvková 
organizace, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu


0985/ZM1418/15          .....             32

15) schvaluje
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, 
právnické osoby Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 16 
předloženého materiálu


0985/ZM1418/15          .....             32

16) schvaluje
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, 
právnické osoby Domov Slunečnice, Ostrava, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 17 
předloženého materiálu


0985/ZM1418/15          .....             32

17) schvaluje
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, 
právnické osoby Domov pro seniory Kamenec, Slezská 
Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 18 
předloženého materiálu


0985/ZM1418/15          .....             32

18) schvaluje
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, 
právnické osoby Domov Sluníčko, Ostrava - 
Vítkovice, příspěvková organizace, dle přílohy č. 
19 předloženého materiálu


0985/ZM1418/15          .....             32

19) schvaluje
dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, 
právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se 
zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu


0985/ZM1418/15          .....             32

20) schvaluje
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, 
právnické osoby Středisko volného času Korunka, Ostrava - 
Mariánské Hory, příspěvková organizace, dle 
přílohy č. 21 předloženého materiálu


0985/ZM1418/15          .....             32

21) schvaluje
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, 
právnické osoby Středisko volného času, Ostrava - 
Zábřeh, příspěvková organizace, dle přílohy č. 22 
předloženého materiálu


0985/ZM1418/15          .....             32

22) schvaluje
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, 
právnické osoby Středisko volného času, Ostrava - 
Moravská Ostrava, příspěvková organizace, dle 
přílohy č. 23 předloženého materiálu


0985/ZM1418/15          .....             32

23) schvaluje
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, 
právnické osoby Dům dětí a mládeže, Ostrava - 
Poruba, příspěvková organizace, dle přílohy č. 24 
předloženého materiálu


0985/ZM1418/15          .....             32

24) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 10.9.2014 
právnické osoby Firemní školka města Ostravy, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 25 
předloženého materiálu


0985/ZM1418/15          .....             32

25) stanoví
že dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových 
organizací dle bodu 1) až 24) tohoto usnesení 
podepíše spolu s primátorem Ing. Tomášem 
Macurou, MBA, náměstek primátora Mgr. Radim Babinec
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Nehlasoval Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nehlasoval Ing. Petr Pivoda, MBA : Nehlasoval
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro