Zasedání č. 201603 - 15. zasedání zastupitelstva města Dne 23.03.2016 13:37:47
bod č. 50. - Schválení financování projektů "Transformace Domova Barevný svět" a "Transformace Domova na Liščině" právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, předkládaných do Integrovaného regionálního operačního programu
(Poznámka: hlasování o návrhu JUDr. Babky)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0975/ZM1418/15          .....             30

1) rozhodlo
o použití přebytku hospodaření statutárního města 
Ostravy za rok 2015 ve výši 20 000 tis. Kč

k předfinancování a spolufinancování projektů 
"Transformace Domova Barevný svět" a "Transformace Domova 
na Liščině" předkládaných v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu, 
prioritní osy 2: Zkvalitnění veřejných služeb a 
podmínek života pro obyvatele regionů, Investiční priority 9a: 
Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, 
které přispívají k celostátnímu, 
regionálnímu a místnímu rozvoji, 
snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, 
podporou sociálního začlenění díky 
lepšímu přístupu k sociálním, 
kulturním a rekreačním službám a přechodem od 
institucionálních ke komunitním službám


0975/ZM1418/15          .....             30

2) ukládá
radě města
zapracovat částku ve výši 20 000 tis. Kč dle bodu 1) 
tohoto usnesení do materiálu týkajícího se 
rozdělení volných zdrojů přebytku hospodaření 
statutárního města Ostravy za rok 2015
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 29.04.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro