Zasedání č. 201603 - 15. zasedání zastupitelstva města Dne 23.03.2016 11:26:23
bod č. 48. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky 2016
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0968/ZM1418/15          .....             35

1) rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy ve výši 2 223 tis. Kč 
spolku Jagello 2000 se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00  
Ostrava - Mariánské Hory, IČO 70640866, na 
pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů 
Vzdušných sil Armády České republiky 2016


0968/ZM1418/15          .....             35

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- sníží běžné výdaje na § 2143, pol. 5909, 
ÚZ 7117, ORJ 221 o 2 223 tis. Kč

- zvýší neinvestiční transfery občanským 
sdružením na § 2143, pol. 5222, ÚZ 7117, ORJ 221

o 2 223 tis. Kč


0968/ZM1418/15          .....             35

3) rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy mezi statutárním městem 
Ostrava se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava 25, 
IČO 00845451 a spolkem Jagello 2000 se sídlem Výstavní 
2224/8, 709 00  Ostrava - Mariánské Hory, IČO 70640866 dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu


0968/ZM1418/15          .....             35

4) ukládá
radě města realizovat schválené rozpočtové opatření 
dle bodu 2) tohoto usnesení
Termín: 31. 3. 2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 40 Proti: 6 Zdržel se: 2 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 1, Proti: 6, Zdržel se: 2)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Proti
Ing. Miroslav Jopek : Proti Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Proti Ing. Justina Kamená : Proti
Ing. Vít Macháček : Proti Yveta Sekeráková : Proti Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro