Zasedání č. 201602 - 14. zasedání zastupitelstva města Dne 17.02.2016 14:55:33
bod č. 51. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0956/ZM1418/14          .....             34
1) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou 
"Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická" mezi vlastníkem:RXXXXX IXXX, rok nar. 
XXXXbytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXaoprávněným:statutární 
město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 OstravaIČ: 00845451jejímž předmětem 
bude zřízení věcného břemene na částech pozemků parc.č. 1161 a parc.č. 1162 v 
k.ú. Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

0956/ZM1418/14          .....             34
2) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti" v 
souvislosti se stavbou "Inženýrské sítě 
Hrabová - odlehčovací stoka OS1A" mezi vlastníkem:

Č.V.PROTOTYP s.r.o.
U Řeky 694, 720 00, Ostrava - Hrabová
IČO: 25376675

a

oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 
729 30 Ostrava
IČ: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na 
částech pozemků parc.č. 2041/32 a parc.č. 1749/2 v 
k.ú.Hrabová, obec Ostrava dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu

0956/ZM1418/14          .....             34
3) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti" v 
souvislosti se stavbou "Inženýrské sítě 
Hrabová - odlehčovací stoka OS1A" mezi vlastníkem:

VÍTKOVICE, a.s.
Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČO: 45193070

a

oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 
729 30 Ostrava
IČ: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na 
částech pozemků parc.č. 2041/26 a parc.č. 2041/27 v k.ú. 
Hrabová, obec Ostrava dle přílohy č. 5 předloženého 
materiálu

0956/ZM1418/14          .....             34
4) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti" v 
souvislosti se stavbou "Vodovodní řady park Milady 
Horákové"" mezi vlastníkem:

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 2556/124, Ostrava, Moravská Ostrava 702 00
IČO: 47151595

a

oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 
729 30 Ostrava
IČ: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na 
části pozemku parc.č. 2613/3 v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

0956/ZM1418/14          .....             34
5) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti" v 
souvislosti se stavbou "Vodovodní řady park Milady 
Horákové"" mezi vlastníkem:

Židovská obec v Ostravě
Tovární 732/15, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
IČO: 00562602

a

oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 
729 30 Ostrava
IČ: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na 
částech pozemků parc.č. 2569/1(EN) a parc.č. 3594/17 v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 9 
předloženého materiálu

0956/ZM1418/14          .....             34
6) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti" v 
souvislosti se stavbou "Rekonstrukce VO oblast Česká" mezi 
povinným:

RPG Byty, s.r.o.
Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701 97
IČO: 27769127

a

oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 
729 30 Ostrava
IČ: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na 
částech pozemků p.č.st.. 3508 a p.č.st. 3509 v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 11 předloženého 
materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro