Zasedání č. 201602 - 14. zasedání zastupitelstva města Dne 17.02.2016 14:51:09
bod č. 46. - Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města a návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Radvanice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0951/ZM1418/14          .....             32
1) rozhodlo
zrušit bod 3 usnesení zastupitelstva města č. 0432/ZM1418/6 ze 
dne 10.06.2015, kterým rozhodlo o záměru města prodat 
nemovité věci, a to:

- pozemek parc.č. 4016/2
v k.ú. Slezská Ostrava obec Ostrava, nesvěřený 
městskému obvodu Slezská Ostrava

- část pozemku parc.č. 3216/2 nově označena jako pozemek parc.č. 3216/10 
o výměře 81 m2
- část pozemku parc.č. 3216/3 nově označena jako pozemek parc.č. 3216/11 
o výměře 18 m2
oba v k.ú. Radvanice, obec Otrava, svěřené městskému 
obvodu Radvanice a Bartovice

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

a bod 4 v plném rozsahu (příloha č. 1/4)

0951/ZM1418/14          .....             32
2) rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci, a to:

- pozemek parc.č. 4016/2
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, nesvěřený 
městskému obvodu Slezská Ostrava
- pozemek parc.č. 3216/12 oddělený z původního pozemku parc.č. 
3216/2
- pozemek parc.č. 3216/13 oddělený z původního pozemku parc.č. 
3216/3
dle geometrického plánu č. 2115-57/2015 ze dne 9.11.2015

oba v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, pozemky svěřené 
městskému obvodu Radvanice a Bartovice (příloha č. 1/3)

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

0951/ZM1418/14          .....             32
3) si vyhrazuje
rozhodnutí o prodeji nemovitých věcí v k.ú. 
Radvanice, obec Ostrava, svěřených městskému obvodu Radvanice a 
Bartovice, uvedených v bodě 2) návrhu tohoto usnesení v 
souladu s čl. 7 odst. (3) písm. b) obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro