Zasedání č. 201602 - 14. zasedání zastupitelstva města Dne 17.02.2016 14:36:30
bod č. 31. - Návrh na záměr města prodat část pozemku p.p.č. 783/73 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Výškovice u Ostravy a v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0947/ZM1418/14          .....             32
1) rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku p.p.č. 783/73 - ost. plocha, 
zeleň o výměře 1253 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, která je 
dle návrhu geometrického plánu č. 3085-110/2014 nově 
označena jako pozemek p.p.č. 783/75 - ost. plocha, zeleň

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

0947/ZM1418/14          .....             32
2) rozhodlo,
že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 855/1 o 
výměře 90 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec 
Ostrava, nesvěřeného městskému Ostrava-Jih, dle zákresu ve 
snímku, který je přílohou č. 3/3 předloženého 
materiálu

0947/ZM1418/14          .....             32
3) rozhodlo,
že město nemá záměr prodat část pozemku p.p.č. 215/1 o 
výměře 360 m2 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, svěřeného 
městskému obvodu Ostrava-Jih, dle zákresu ve snímku, 
který je přílohou č. 5/3 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nehlasoval Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro