Zasedání č. 201602 - 14. zasedání zastupitelstva města Dne 17.02.2016 14:34:09
bod č. 26. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava a návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba-sever
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0943/ZM1418/14          .....             32
1) rozhodlo
o záměru města neprodat pozemky:

- parc.č. 2518 zastavěná plocha a nádvoří
- parc.č. 2519 zastavěná plocha a nádvoří
- část parc.č. 2517/3 ostatní plocha ostatní komunikace o 
výměře 18 m2 z celkové výměry 22 m2,

vše v k.ú. Poruba, obec Ostrava

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřených městskému obvodu Poruba

0943/ZM1418/14          .....             32
2) rozhodlo
o záměru města prodat pozemky:

- parc.č. 3751/231 ostatní plocha
- parc.č. 3451/232 ostatní plocha
- parc.č. 3751/233 ostatní plocha,

vše v k.ú. Poruba -sever, obec Ostrava

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřených městskému obvodu Poruba

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

0943/ZM1418/14          .....             32
3) rozhodlo
o záměru města prodat pozemky:

- parc.č. 3751/228 ostatní plocha
- parc.č. 3751/229 ostatní plocha,

vše v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava

ve vlastnictví statutárníhoměsta Ostravy, svěřených 
městskému obvodu Poruba

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro