Zasedání č. 201602 - 14. zasedání zastupitelstva města Dne 17.02.2016 14:28:28
bod č. 22. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0939/ZM1418/14          .....             32
1) rozhodlo
koupit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
a to:

- část pozemku parc.č. 1946/55, díl "l", o 
výměře 5 m2

- část pozemku parc.č. 1946/78, díl "n", o 
výměře 17 m2

- část pozemku parc.č. 1946/79, díl "m", o 
výměře 53 m2

- část pozemku parc.č. 1946/80, díl "k", o 
výměře 0,3 m2

- část pozemku parc.č. 2396/38, díl "t+v", o 
výměře 23 m2

odděleny, sloučeny a nově označeny jako pozemek parc.č. 1946/79, o 
výměře 98 m2 dle geometrického plánu č. 3910-39/2015 ze 
dne 3.11.2015


- část pozemku parc.č. 1946/78, o výměře 2 m2, oddělena a nově 
označena jako pozemek parc.č. 1946/129 dle geometrického plánu č. 
3910-39/2015 ze dne 3.11.2015


od vlastníka Revírní bratrská pokladna, 
zdravotní pojišťovna, IČO 476 73 036, sídlo 
Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, za 
celkovou sjednanou kupní cenu 45.300,-Kč včetně DPH


a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro