Zasedání č. 201602 - 14. zasedání zastupitelstva města Dne 17.02.2016 14:27:55
bod č. 21. - Návrh nesvěřit nemovitou věc městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (ul. K Trojhalí), návrh na záměr neprodat nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Na Karolíně)
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0938/ZM1418/14          .....             32
1) si vyhrazuje
rozhodnutí neoznačit níže uvedený majetek, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve 
 znění pozdějších změn a doplňků, a to:

část pozemku parc. č. 3380/1 o výměře 6809 m2 v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je dle geometrického 
plánu č. 4759-86/2014 ze dne 13.11.2014 označena jako nový 
pozemek parc. č. 3380/40 ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy

0938/ZM1418/14          .....             32
2) rozhodlo
neoznačit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků

0938/ZM1418/14          .....             32
3) rozhodlo,
že město nemá záměr prodat pozemky, a to:

parc. č. 244/16
parc. č. 244/10

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 4 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 4)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro