Zasedání č. 201602 - 14. zasedání zastupitelstva města Dne 17.02.2016 14:26:31
bod č. 19. - Návrh na svěření pozemků městskému obvodu Plesná; Návrh nesvěřit pozemky v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava městskému obvodu Plesná; Návrh na záměr neprodat pozemky v k.ú. Svinov, obec Ostrava
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0936/ZM1418/14          .....             32
1) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemky v k.ú. Stará 
Plesná, obec Ostrava jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Plesná dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v platném znění, a to:

- parc.č. 392, trvalý travní porost
- parc.č. 398, trvalý travní porost
- parc.č. 964/11, ost. plocha, silnice
- parc.č. 964/13, orná půda
- parc.č. 964/14, orná půda
- parc.č. 964/16, orná půda

0936/ZM1418/14          .....             32
2) rozhodlo
označit pozemky v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Plesná dle čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, v platném znění, a to:

- parc.č. 392, trvalý travní porost
- parc.č. 398, trvalý travní porost
- parc.č. 964/11, ost. plocha, silnice
- parc.č. 964/13, orná půda
- parc.č. 964/14, orná půda
- parc.č. 964/16, orná půda

0936/ZM1418/14          .....             32
3) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí neoznačit pozemky v k.ú. Stará 
Plesná, obec Ostrava jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Plesná dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v platném znění, a to:

- parc.č. 884/26, ost. plocha, ost. komunikace
- parc.č. 884/50, ost. plocha, ost. komunikace
- parc.č. 964/23, ost. plocha, silnice
- parc.č. 964/24, ost. plocha, silnice

0936/ZM1418/14          .....             32
4) rozhodlo
neoznačit pozemky v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Plesná dle čl. 9 
odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 
14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, a to:

- parc.č. 884/26, ost. plocha, ost. komunikace
- parc.č. 884/50, ost. plocha, ost. komunikace
- parc.č. 964/23, ost. plocha, silnice
- parc.č. 964/24, ost. plocha, silnice

0936/ZM1418/14          .....             32
5) rozhodlo,
že město nemá záměr prodat pozemky v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava, svěřené městskému obvodu Svinov, a to:

- pozemek parc.č. 802/334
- část pozemku parc.č. 740/3 o výměře 38,5 m2
- část pozemku parc.č. 802/335 o výměře 50,5 m2
- část pozemku parc.č. 802/383 o výměře 25 m2,
vše dle zákresu ve snímku, který je přílohou 
č. 3/3 tohoto materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nehlasoval Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro