Zasedání č. 201602 - 14. zasedání zastupitelstva města Dne 17.02.2016 14:18:47
bod č. 17. - Návrh na budoucí dar vodovodního řadu, v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a budoucí koupi jednotné kanalizace a vodovodu, v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací s fyzickou osobou a budoucí kupní smlouvy se společností Abano s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0934/ZM1418/14          .....             32
1) rozhodlo
o přijetí budoucího daruvodovodního řadu DN 80 v předpokládané délce cca 196 m 
dle přílohy č. 1A a č.1B předloženého materiálu, který bude uložen v pozemcích 
v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava:- parc. č. 2665/57 - orná půda,- parc. 
č. 3181/2 - ostatní plocha, silnice,- parc. č. 3181/20 - ostatní plocha, 
silnice,
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu
s budoucím dárcemPanXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXbydliště XXXXXXXXXX 
XXXXXXX, Ostrava - Polanka nad Odrou, PSČ: 725 25
Budoucí dar bude realizován v rámci stavby "Komunikace a inženýrské sítě 
Polanka Janová"

0934/ZM1418/14          .....             32
2) rozhodlo
o budoucí koupi

inženýrských sítí v k.ú. Poruba - sever, 
obec Ostrava, dle přílohy č. 4 A a č.4B předloženého 
materiálu a to:


SO 01 Kanalizace jednotné DN 250 v předpokládané 
délce 15 m, která bude uložena v pozemcích:

- parc. č. 4422/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

- parc. č. 36924/1 - ostatní plocha, zeleň.


SO 03 Vodovod PE 100 D 63 v předpokládané délce 36 m, 
který bude uložen v pozemku:

- parc. č. 4422/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,


a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle 
přílohy č.6 předloženého materiálu


s budoucím prodávajícím

Abano s.r.o.

se sídlem Slévárenská 406/17, 
Mariánské Hory, 709 00, Ostrava,

IČO: 267 97 518


Stavební objekty budou realizovány v rámci stavby 
"Technická infrastruktura pro 5 RD".
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro