Zasedání č. 201602 - 14. zasedání zastupitelstva města Dne 17.02.2016 14:18:00
bod č. 43. - Schválení žádosti Českého olympijského výboru a České olympijské a. s. o dotaci na realizaci projektu Olympijský park Ostrava a schválení podepsání Smlouvy o spolupráci při uspořádání Olympijského parku a o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0933/ZM1418/14          .....             46
1) souhlasí
s poskytnutím dotace ve výši 10 000 tis. Kč České 
olympijské a. s. se sídlem Praha 10, Benešovká 6, 
101 00 a souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci při 
uspořádání Olympijského parku a o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Ostravy mezi městem Ostravou, Českým 
olympijským výborem se sídlem Praha 10, 
Benešovká 6, 101 00, IČO: 48546607 a Českou olympijskou a. s. se 
sídlem Praha 10, Benešovká 6, 101 00, IČO: 25268708 dle 
přílohy 1 předloženého materiálu

0933/ZM1418/14          .....             46
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
snižují běžné výdaje

na § 3419, pol. 5169, ORJ 161 o 10 000 tis. Kč


zvyšují neinvestiční transfery

na § 3419, pol. 5213, ORJ 161 o 10 000 tis. Kč

0933/ZM1418/14          .....             46
3) ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Termín: 29.02.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nehlasoval Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro