Zasedání č. 201602 - 14. zasedání zastupitelstva města Dne 17.02.2016 14:16:13
bod č. 16. - Návrh na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2016 v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport
(Poznámka: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0932/ZM1418/14          .....             46
1) si vyhrazuje
rozhodnout o poskytnutí peněžních prostředků v oblasti Tělovýchova a sport z 
rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 ve výši do 50 tis. Kč 
žadatelům uvedeným v přílohách č. 1, 2, 3, 5 a 6 předloženého materiálu

0932/ZM1418/14          .....             46
2) rozhodlo
o poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 
2016 v oblasti tělovýchovy a sportu dle příloh č. 1 - 6 předloženého materiálu

0932/ZM1418/14          .....             46
3) rozhodlo
o neposkytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro 
rok 2016 v oblasti tělovýchovy a sportu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

0932/ZM1418/14          .....             46
4) rozhodlo
o poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 
2016 v oblasti vrcholového sportu dle přílohy č. 8-9 předloženého materiálu

0932/ZM1418/14          .....             46
5) rozhodlo
o neposkytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro 
rok 2016 v oblasti vrcholového sportu dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

0932/ZM1418/14          .....             46
6) rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí peněžních prostředků mezi statutárním městem 
Ostrava a příjemci účelových dotací dle bodů 1) a 3) tohoto usnesení a dle 
přílohy č. 11 předloženého materiálu

0932/ZM1418/14          .....             46
7) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se 
s n i ž u j íneinvestiční transferyna § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 
161              o 12 845 tis. Kčna § 3421, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 
161              o 26 801 tis. Kč 
z v y š u j íneinvestiční transferyna § 3419, pol. 5222, ÚZ 7103, ORJ 
161              o 12 320 tis. Kčna § 3419, pol. 5212, ÚZ 7104, ORJ 
161              o      213 tis. Kčna § 3419, pol. 5213, ÚZ 7104, ORJ 
161              o        80 tis. Kčna § 3419, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 
161              o 26 733 tis. Kčna § 3419, pol. 5229, ÚZ 7104, ORJ 
161              o      300 tis. Kč 

0932/ZM1418/14          .....             46
8) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 7) tohoto usnesení 
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 29.02.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro