Zasedání č. 201602 - 14. zasedání zastupitelstva města Dne 17.02.2016 13:23:07
bod č. 12. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2016 v oblastech podpory osob s handicapem, prevence kriminality a zdravotnictví
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0926/ZM1418/14          .....             30
1) rozhodlo
- o poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti podpory osob s handicapem na rok 2016 dle 
přílohy č.1 předloženého materiálu

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací v oblasti podpory osob s handicapem na 
rok 2016 dle návrhu uvedeném v příloze č.10 s žadateli 
uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu s 
výjimkou žadatelů s pořadovým číslem 42 až 50

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací v oblasti podpory osob s handicapem na 
rok 2016 dle návrhu uvedeném v příloze č.11 s žadateli 
uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu s 
pořadovým číslem 42 až 50

0926/ZM1418/14          .....             30
2) rozhodlo
- o neposkytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti podpory osob s handicapem na rok 2016 dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu z důvodů, které 
jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v téže 
příloze

0926/ZM1418/14          .....             30
3) rozhodlo
- o poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti prevence kriminality na rok 2016 dle přílohy č. 
4 předloženého materiálu

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací v oblasti prevence kriminality na rok 
2016 dle návrhu uvedeném v příloze č. 10 s žadateli 
uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu

0926/ZM1418/14          .....             30
4) rozhodlo
- o neposkytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti prevence kriminality na rok 2016 dle přílohy č. 
5 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k 
jednotlivým žadatelům uvedeny v téže příloze

0926/ZM1418/14          .....             30
5) rozhodlo
- o poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti zdravotnictví na rok 2016 dle přílohy č. 
7 předloženého materiálu

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací v oblasti zdravotnictví na rok 
2016 dle návrhu uvedeném v příloze č. 10 s žadateli 
uvedenými v příloze č. 7 předloženého materiálu

0926/ZM1418/14          .....             30
6) rozhodlo
- o neposkytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti zdravotnictví na rok 2016 dle přílohy č. 
8 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k 
jednotlivým žadatelům uvedeny v téže příloze

0926/ZM1418/14          .....             30
7) schvaluje
finanční rezervu v oblasti prevence kriminality v celkové 
výši 1.322.000 Kč.

Finanční rezerva je alokována v rozpočtu ORJ 180 pro 
řešení mimořádných okolností v oblasti 
prevence kriminality v průběhu roku 2016

0926/ZM1418/14          .....             30
8) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- s n i ž u j í

 běžné výdaje v ORJ 180
 § 4399, pol. 5909, ÚZ 7106  o    10 570 tis. Kč
 § 4399, pol. 5909                o      479 tis. Kč

- z v y š u j í

 neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským 
subjektům v ORJ 180
 § 4399, pol. 5213, ÚZ 7106  o    1 060 tis. Kč

- z v y š u j í

 neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím v ORJ 180
 § 4399, pol. 5221, ÚZ 7106   o  1 981 tis. Kč
            pol. 5222, ÚZ 7106   o  3 948 tis. Kč
            pol. 5223, ÚZ 7106   o  4 060 tis. Kč

- s n i ž u j í

 běžné výdaje v ORJ 180
 § 4349, pol. 5909, ÚZ 7401   o   4 988 tis. Kč

- z v y š u j í

 neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským 
subjektům v ORJ 180
 § 4349, pol. 5212, ÚZ 7401  o     150 tis. Kč


- z v y š u j í

 neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím v ORJ 180
 § 4349, pol. 5221, ÚZ 7401   o   1 630 tis. Kč
            pol. 5222, ÚZ 7401   o   2 481 tis. Kč
            pol. 5223, ÚZ 7401   o     377 tis. Kč

- z v y š u j í

 neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným 
organizacím v ORJ 180
 § 4349, pol. 5339, ÚZ 7401   o     350 tis. Kč

- s n i ž u j í

 běžné výdaje v ORJ 170
 § 3549, pol. 5909, ÚZ 7700  o    2 439 tis. Kč

- z v y š u j í

 neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím v ORJ 170
 § 3549, pol. 5221, ÚZ 7700  o     514 tis. Kč
            pol. 5222, ÚZ 7700  o   1 135 tis. Kč  
            pol. 5223, ÚZ 7700  o     790 tis. Kč 

0926/ZM1418/14          .....             30
9) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
8) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 29.02.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro