Zasedání č. 201602 - 14. zasedání zastupitelstva města Dne 17.02.2016 13:00:19
bod č. 7. - Změna usnesení ve věci návrhu zástupců do dozorčích rad společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. a Ostravské výstavy, a.s., změna části usnesení týkající se společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.
(Poznámka: body 1 - 3 usnesení)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0917/ZM1418/14          .....             35
1) mění
 bod 2) svého usnesení č. 0885/ZM1418/13 ze dne 20. 1. 2016 takto:
"navrhuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního 
města Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti Vědecko-technologický park 
Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - Pustkovec, Technologická 372/2, PSČ: 708 00, 
IČO: 25379631, a to
XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XX
XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXX XXXX XX XXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXX X XXXXXX
XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX
XXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XX
XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX

0917/ZM1418/14          .....             35
2) mění
bod 19) svého usnesení č. 0885/ZM1418/13 ze dne 20. 1. 2016 takto:
"navrhuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního 
města Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., se 
sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Černá louka 3235, PSČ 702 00, IČO: 25399471, 
a to
XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XX
XXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XX
XXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XX
XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX
XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX

0917/ZM1418/14          .....             35
3) mění
bod 29) svého usnesení č. 0885/ZM1418/13 ze dne 20. 1. 2016 takto:
"navrhuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního 
města Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti Sportovní a rekreační 
zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, Čkalovova 6144/20, 
PSČ: 708 00, IČO: 25385691, a to
XXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXX XX
XXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX
XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX
XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 3 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Zdržel se Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nehlasoval Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 2)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Zdržel se
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro