Zasedání č. 201602 - 14. zasedání zastupitelstva města Dne 17.02.2016 12:59:53
bod č. 7. - Změna usnesení ve věci návrhu zástupců do dozorčích rad společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. a Ostravské výstavy, a.s., změna části usnesení týkající se společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.
(Poznámka: bod 4)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0917/ZM1418/14          .....             35
4) mění
bod 13) svého usnesení č. 0885/ZM1418/13 ze dne 20. 1. 2016 takto:?navrhuje v 
souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města 
Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a. s., se 
sídlem Ostrava ? Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 702 00, IČO: 
61974757, a to:
XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XX
XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XX
XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX
XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XX XXX XX XXXXXXX 
XX
XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX
????????????????
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 35 Proti: 0 Zdržel se: 12 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 8)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Zdržel se Rudolf Ficek : Zdržel se
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Zdržel se Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Zdržel se Ing. Simona Piperková : Zdržel se
Ing. Petr Stachura : Nehlasoval Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 4)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Zdržel se
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro