Zasedání č. 201602 - 14. zasedání zastupitelstva města Dne 17.02.2016 12:00:44
bod č. 3. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Českému svazu bojovníků za svobodu, o.s. z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0916/ZM1418/14          .....             35
1) rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 
60.000,- Kč Českému svazu bojovníků za svobodu, o.s., se 
sídlem Legerova 1854/22, PSČ 120 00 Praha - Nové Město, IČ 
00442755 na úhradu nájmu a dalších služeb 
spojených s užíváním kancelářských 
prostor v roce 2016 Městským výborem Českého svazu 
bojovníků za svobodu, náměstí Svatopluka Čecha 732/1, 702 
00 Ostrava - Přívoz

0916/ZM1418/14          .....             35
2) rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy mezi statutárním městem 
Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451, a 
Českým svazem bojovníků za svobodu, o.s., se sídlem 
Legerova 1854/22, PSČ 120 00 Praha - Nové Město, IČ: 00442755 dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nehlasoval