Zasedání č. 201602 - 14. zasedání zastupitelstva města Dne 17.02.2016 11:09:53
bod č. 56. - Odvolání jednatele obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., návrh nového jednatele společnosti
(Poznámka: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0915/ZM1418/14          .....             39
1) navrhuje
odvolání XXXX XXXXXXXXXXXX z funkce jednatele obchodní společnosti Koordinátor 
ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 
00, IČO: 646 13 895

0915/ZM1418/14          .....             39
2) navrhuje
místo osoby uvedené v bodě 1) tohoto usnesení do funkce jednatele obchodní 
společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na 
Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČO: 646 13 895, XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX 
XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 29 Proti: 6 Zdržel se: 15 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 0, Proti: 5, Zdržel se: 6)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Proti Rudolf Ficek : Zdržel se
Libor Grygar : Zdržel se Ing. Ivo Hařovský : Proti Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Proti Eva Petrašková : Zdržel se Ing. Simona Piperková : Zdržel se
Ing. Petr Stachura : Proti Václav Štolba : Proti Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 9)
JUDr. Josef Babka : Zdržel se Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Proti Ing. Justina Kamená : Zdržel se
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Nehlasoval JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro