Zasedání č. 201602 - 14. zasedání zastupitelstva města Dne 17.02.2016 10:49:06
bod č. 29. - Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava; Návrh na odejmutí pozemku ze svěření městskému obvodu Poruba a návrh na jeho svěření městskému obvodu Svinov; Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0913/ZM1418/14          .....             32
1) rozhodlo,
že město nemá záměr prodat pozemek parc.č. 3722, zast. plocha a 
nádvoří, bez stavby v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 
svěřený městskému obvodu Poruba

0913/ZM1418/14          .....             32
2) rozhodlo
o odejmutí pozemku parc.č. 3722, zast. plocha a nádvoří v 
k.ú. Svinov, obec Ostrava ze svěření městskému obvodu 
Poruba v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů

0913/ZM1418/14          .....             32
3) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí
označit pozemek parc.č. 3722, zast. plocha a nádvoří v 
k.ú. Svinov, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Svinov dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v platném znění

0913/ZM1418/14          .....             32
4) rozhodlo
označit pozemek parc.č. 3722, zast. plocha a nádvoří v 
k.ú. Svinov, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Svinov dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v platném znění

0913/ZM1418/14          .....             32
5) rozhodlo,
že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 765 o 
výměře 50 m2, dle zákresu ve snímku, který je 
přílohou č. 5/3 předloženého materiálu
v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu 
Polanka nad Odrou
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Nehlasoval
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro