Zasedání č. 201510 - 12. zasedání zastupitelstva města Dne 16.12.2015 13:22:31
bod č. 57. - Úprava závazných ukazatelů a rozpočtu - dodatek
(Poznámka: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0867/ZM1418/12          .....             29
1) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

z v y š u j í

- kapitálové výdaje

na § 2310, pol. 6121, org. 7325 o 5 268 tis.Kč
                     org. 7325, ÚZ 2310 o 5 744 tis.Kč
   § 2321, pol. 6121, org. 7032 o 9 010 tis.Kč
             pol. 6122, org. 7326 o 1 550 tis.Kč

s n i ž u j í

- běžné výdaje
na ORJ 230, § 2310, pol. 5169 o 300 tis.Kč
                     pol. 5169, ÚZ 2310 o 1 400 tis.Kč
                     pol. 5171, ÚZ 2310 o 4 344 tis.Kč

- kapitálové výdaje
na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, org. 0857 o 2 719 tis.Kč
                              org. 1004 o 200 tis.Kč
                              org. 7176 o 1 591 tis.Kč
                              org. 7231 o 458 tis.Kč
           § 2321, pol. 6121, org. 7087 o 9 010 tis.Kč
                              org. 7256 o 1 550 tis.Kč

0867/ZM1418/12          .....             29
2) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.12.2015

0867/ZM1418/12          .....             29
3) schvaluje
úpravu závazného ukazatele

a) zvýšení neinvestičního příspěvku 
příspěvkové organizaci
Městská nemocnice Ostrava o 182 tis.Kč
Národní divadlo moravskoslezské o 50 tis.Kč

b) zvýšení investičního příspěvku 
příspěvkové organizaci
Městská nemocnice Ostrava o 2 928 tis.Kč

c) snížení investičního příspěvku 
příspěvkové organizaci
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava o 673 tis.Kč
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Nehlasoval Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro