Zasedání č. 201510 - 12. zasedání zastupitelstva města Dne 16.12.2015 13:16:05
bod č. 38. - Úprava závazných ukazatelů a rozpočtu
(Poznámka: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0863/ZM1418/12          .....             29
1) schvaluje
úpravu závazného ukazatele

a) zvýšení neinvestičního příspěvku 
příspěvkové organizaci
Městská nemocnice Ostrava o 1 004 tis.Kč
Janáčkova filharmonie Ostrava o 150 tis.Kč
Komorní scéna Aréna o 45 tis.Kč
Dětské centrum Domeček o 370 tis.Kč
Divadlo loutek Ostrava o 100 tis.Kč

b) snížení neinvestičního příspěvku 
příspěvkové organizaci
Domov Čujkovova o 7 000 tis.Kč

c) snížení investičního příspěvku 
příspěvkové organizaci
Domov Sluníčko o 1 317 tis.Kč
Domov Slunovrat o 1 318 tis.Kč

0863/ZM1418/12          .....             29
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- s n i ž u j e účelová rezerva na financování 
akcí EIB
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 8224 o 47 413 tis.Kč

- z v y š u j í běžné výdaje
na § 6409, pol. 5364, ORJ 120, ÚZ 38588505, 
org. 3130000000 o 22 096 tis.Kč 
org. 3141000000 o 25 317 tis.Kč

0863/ZM1418/12          .....             29
3) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.12.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 4 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Nehlasoval Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Nehlasoval
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 4)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro