Zasedání č. 201510 - 12. zasedání zastupitelstva města Dne 16.12.2015 12:56:54
bod č. 50. - Žádost ÚMOb Michálkovice o zařazení finančních prostředků do rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 a rok 2017 na vybudování kanalizačních stok v Ostravě - Michálkovicích a vyčlenění těchto stok ze stavby "Plošná kanalizace Michálkovice"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0859/ZM1418/12          .....             34
1) projednalo
žádost městského obvodu Michálkovice o zařazení 
finančních prostředků do rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2016 a rok 2017 na vybudování 
kanalizačních stok v Ostravě - Michálkovicích dle 
přílohy č. 1 tohoto materiálu a vyčlenění těchto stok ze 
stavby "Plošná kanalizace Michálkovice"

0859/ZM1418/12          .....             34
2) schvaluje
investičnímu odboru MMO vyčlenění kanalizačních stok M2, 
M3, M3a, M, M4, M6 a M6a ze stavby "Plošná kanalizace 
Michálkovice"           

0859/ZM1418/12          .....             34
3) schvaluje
žádost ÚMOb Michálkovice z 16.09.2015 
týkající se zařazení finančních prostředků 
do rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 a rok 2017 na 
vybudování kanalizačních stok v Ostravě - 
Michálkovicích
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 52 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro