Zasedání č. 201510 - 12. zasedání zastupitelstva města Dne 16.12.2015 12:31:38
bod č. 45. - Návrh koupit pozemky v k.ú. Radvanice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0851/ZM1418/12          .....             32
1) rozhodlo
koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, a to pozemky:
- parc.č. 2875/2
- parc.č. 2875/4
- parc.č. 2875/5
- parc.č. 2875/6
- parc.č. 2875/7
- parc.č. 2876/3
- parc.č. 2876/4
- parc.č. 2876/5
- parc.č. 2876/6
- parc.č. 2876/8
- parc.č. 2876/9
- parc.č. 2876/10
od podílových spoluvlastníků:
- Ing. arch. XXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXX, XXX XX XXXXXXXXXXXXXX (podíl ve výši 1/2)
- XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X, XXXX 
XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX (podíl ve výši 1/4)
XXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XX XXXXXX X, XXXX XXXXXXXX, 
XXXXXXXXX (podíl ve výši 1/4)
za sjednanou kupní cenu v celkové výši 1.877.250,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 4 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 4)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Zdržel se Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro