Zasedání č. 201510 - 12. zasedání zastupitelstva města Dne 16.12.2015 12:30:28
bod č. 35. - Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 0421/ZM1418/6 ze dne 10.6.2015 a návrh na výkup spoluvlastnických podílů k pozemkům v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0849/ZM1418/12          .....             32
1) rozhodlo
o zrušení usnesení zastupitelstva města č. 0421/ZM1418/6 
ze dne 10.6.2015

0849/ZM1418/12          .....             32
2) rozhodlo
koupit tyto spoluvlastnické podíly:
- od JXXXXXX ChXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXX, 
bytem XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX
spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 k pozemku parc.č. 744/1 
orná půda v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava za kupní cenu 285.500,-Kč
a spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 k pozemku parc.č. 3973 trvalý 
travní porost v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava za kupní cenu 459.500,-Kč

- od MXXXXX MXXXXX, datum narození XXXXXXXXX, 
bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXX
spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 2/6 k pozemku parc.č. 744/1 orná půda
v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava za kupní cenu 190.333,-Kč
a spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 2/6 k pozemku 
parc.č. 3973 trvalý travní porost v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava za 
kupní cenu 306.333,- Kč
za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 4 předloženého 
materiálu, a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

0849/ZM1418/12          .....             32
3) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit spoluvlastnické podíly o 
velikosti ideálních 5/6 k pozemkům parc.č. 744/1 a parc.č. 3973, 
vše v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, dle čl. 9 odst. 1, 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 
za podmínky, že se statutární město Ostrava stane jejich 
vlastníkem

0849/ZM1418/12          .....             32
4) rozhodlo
označit spoluvlastnické podíly o velikosti 
ideálních 5/6 k pozemkům parc.č. 744/1 a parc.č. 3973, vše 
v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava,

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, dle 
čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků za podmínky, že se 
statutární město Ostrava stane jejich vlastníkem
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro