Zasedání č. 201510 - 12. zasedání zastupitelstva města Dne 16.12.2015 12:29:47
bod č. 34. - Souhlas s postoupením pohledávek a převzetím dluhů
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0848/ZM1418/12          .....             32
1) souhlasí
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s postoupením pohledávek a s převzetím 
dluhů v rozsahu uvedeném ve smlouvě o postoupení pohledávek a o převzetí dluhů, 
kterou uzavřou postupitel a dlužník JXXX KXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXX 
XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX a postupník a přejímatel dluhů TXXXXX 
PXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem X XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX 
XXXXXXX dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

0848/ZM1418/12          .....             32
2) souhlasí
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s postoupením pohledávek a s převzetím 
dluhů v rozsahu uvedeném ve smlouvě o postoupení pohledávek a o převzetí dluhů, 
kterou uzavřou postupitel a dlužník XXXX SXXXXXXXX BXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem 
trvale bytem: XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXX XXX XXX XXXXXXX a postupník 
a přejímatel dluhů XXX. SXXXXXXXX BXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem trvale bytem: 
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXX XXX XXX XXXXXXX dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 3 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 3)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro