Zasedání č. 201510 - 12. zasedání zastupitelstva města Dne 16.12.2015 12:26:33
bod č. 30. - Návrh na odejmutí nemovitých věcí ze svěření městskému obvodu Vítkovice
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0844/ZM1418/12          .....             32
1) rozhodlo
o odejmutí nemovitých věcí ze svěření 
městskému obvodu Vítkovice v souladu s ustanovením § 
132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a 
to:

pozemku p.č.st. 5220, zast. plocha a nádvoří, 
součástí pozemku je stavba bez čp., jiná stavba, 
která stojí ještě na pozemku p.č.st. 5221 (LV 492 - 
vlastník SMO) 

pozemku p.p.č. 455/4, ostatní plocha, sporotviště a 
rekreační plocha

pozemku p.p.č. 455/55, ostatní plocha, sportoviště a 
rekreační plocha

pozemku p.p.č. 455/56, ostatní plocha, sportoviště a 
rekreační plocha

pozemku p.p.č. 455/84, ostatní plocha, manipulační plocha

pozemku p.p.č. 455/107, ostatní plocha, ostatní komunikace

pozemku p.p.č. 455/108, ostatní plocha, sportoviště a 
rekreační plocha

pozemku p.p.č. 455/109, ostatní plocha, sportoviště a 
rekreační plocha

pozemku p.p.č. 455/111, ostatní plocha, sportoviště a 
rekreační plocha

pozemku p.p.č. 455/112, ostatní plocha, sportoviště a 
rekreační plocha

pozemku p.p.č. 455/114, ostatní plocha, sportoviště a 
rekreační plocha

pozemku p.p.č. 455/115, ostatní plocha, sportoviště a 
rekreační plocha

pozemku p.p.č. 455/117, ostatní plocha, zeleň

pozemku p.p.č. 455/122, ostatní plocha, zeleň

pozemku p.p.č. 455/123, ostatní plocha, sportoviště a 
rekreační plocha

pozemku p.p.č. 455/124, ostatní plocha, jiná plocha

pozemku p.p.č. 455/125, ostatní plocha, ostatní komunikace

pozemku p.p.č. 455/126, ostatní plocha, manipulační plocha

pozemku p.p.č. 455/130, ostatní plocha, jiná plocha

pozemku p.p.č. 455/132, ostatní plocha, jiná plocha

pozemku p.p.č. 455/134, ostatní plocha, ostatní komunikace

pozemku p.p.č. 455/135, ostatní plocha, jiná plocha

pozemku p.p.č. 455/136, ostatní plocha, sportoviště a 
rekreační plocha

pozemku p.p.č. 460/11, ostatní plocha, jiná plocha

pozemku p.p.č. 460/51, ostatní plocha, sportoviště a 
rekreační plocha

pozemku p.p.č. 460/52, ostatní plocha, sportoviště a 
rekreační plocha

pozemku p.p.č. 460/53, ostatní plocha, jiná plocha

pozemku p.p.č. 460/55, ostatní plocha, jiná plocha

pozemku p.p.č. 460/56, ostatní plocha, sportoviště a 
rekreační plocha

pozemku p.p.č. 460/57, ostatní plocha, jiná plocha

pozemku p.p.č. 460/58, ostatní plocha, sportoviště a 
rekreační plocha

pozemku p.p.č. 460/59, ostatní plocha, zeleň

pozemku p.p.č. 460/60, ostatní plocha, sportoviště a 
rekreační plocha

pozemku p.p.č. 460/61, ostatní plocha, ostatní komunikace

pozemku p.p.č. 1530/1,ostatní plocha, sportoviště a 
rekreační plocha

pozemku p.p.č. 1530/2, ostatní plocha, jiná plocha

vše v k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava, část obce 
Vítkovice
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro