Zasedání č. 201510 - 12. zasedání zastupitelstva města Dne 16.12.2015 12:24:55
bod č. 27. - Návrh na záměr města neprodat a nesvěřit nemovité věci, v k.ú Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Nádražní, Jurečkova)
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0841/ZM1418/12          .....             32
1) rozhodlo,
že město nemá záměr prodat pozemky, a to:

pozemek parc. č. 361, jehož součástí je stavba č.p. 143
pozemek parc. č. 362

včetně součástí a příslušenství, tj. 
trvalé porosty, přípojka vody, kanalizace včetně šachtic, 
lapač tuků, betonové dlažby včetně obrubníků, ploty včetně 
plotových vrat, venkovní schody

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostrava

0841/ZM1418/12          .....             32
2) si vyhrazuje
rozhodnutí neoznačit níže uvedený majetek, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve 
 znění pozdějších změn a doplňků, a to:

pozemek parc. č. 361, jehož součástí je stavba č.p.143
pozemek parc. č. 362

včetně součástí a příslušenství, tj. 
trvalé porosty, přípojka vody, kanalizace včetně šachtic, 
lapač tuků, betonové dlažby včetně obrubníků, ploty včetně 
plotových vrat, venkovní schody

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

0841/ZM1418/12          .....             32
3) rozhodlo
neoznačit majetek uvedený v bodě 2) tohoto usnesení, jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 39 Proti: 1 Zdržel se: 9 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Zdržel se Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 1, Proti: 1, Zdržel se: 4)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Proti Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Nehlasoval
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 4)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro