Zasedání č. 201510 - 12. zasedání zastupitelstva města Dne 16.12.2015 12:19:33
bod č. 23. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, návrh na záměr města nedarovat nemovité věci v k.ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Vrbice nad Odrou za k.ú. Koblov, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0837/ZM1418/12          .....             32
1) rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava, svěřenou MOb Slezská Ostrava, a to:

- pozemek parc.č. 4009

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

0837/ZM1418/12          .....             32
2) rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci, a to:

- pozemek parc.č. 647/20
- pozemek parc.č. 647/48
oba v k.ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, svěřené 
městskému obvodu Slezská Ostrava

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

0837/ZM1418/12          .....             32
3) rozhodlo,
že město nemá záměr darovat nemovité věci, a to:

- pozemek parc.č. 647/20
- pozemek parc.č. 647/48
oba v k.ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, svěřené 
městskému obvodu Slezská Ostrava

Městu Bohumín, Masarykova 158, 73581 Nový Bohumín, IČO 
00297569

0837/ZM1418/12          .....             32
4) rozhodlo
že město nemá záměr směnit nemovité věci, a to:

- pozemek parc.č. 647/20
- pozemek parc.č. 647/48
oba v k.ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, svěřené 
městskému obvodu Slezská Ostrava

za nemovité věci, a to: 
- pozemek parc.č. 2160/1
- pozemek parc.č. 2161
oba v k.ú. Koblov, obec Ostrava, ve vlastnictví Města 
Bohumín, Masarykova 158, Nový Bohumín, 73581, IČO 00297569
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro