Zasedání č. 201510 - 12. zasedání zastupitelstva města Dne 16.12.2015 12:16:45
bod č. 18. - Návrh nenabýt pozemky a komunikace nacházející se na těchto pozemcích v areálu Koblov v k.ú. Koblov, obec Ostrava a v areálu Alexander v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava od vlastníka České republiky-DIAMO, státní podnik
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0832/ZM1418/12          .....             32
1) rozhodlo
nenabýt pozemky a komunikace nacházející se na 
těchto pozemcích od vlastníka České republiky, s 
právem hospodaření s majetkem státu DIAMO, 
státní podnik, Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 
471 27, IČO 000 02 739, v níže uvedených areálech:

Areál Koblov
- část pozemku parc.č. 977/1 ostatní plocha, manipulační 
plocha,
- část pozemku parc.č. 983/1 ostatní plocha, manipulační 
plocha,
k.ú. Koblov, obec Ostrava

Areál Alexander
- pozemek parc.č. 671/23 ostatní plocha, manipulační plocha,
- pozemek parc.č. 687/21 ostatní plocha, manipulační plocha,
- pozemek parc.č. 1780/1 ostatní plocha, ostatní komunikace,
k.ú. Kunčičky, obec Ostrava
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro