Zasedání č. 201510 - 12. zasedání zastupitelstva města Dne 16.12.2015 12:05:44
bod č. 9. - Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Poruba o poskytnutí mimořádných peněžních prostředků na realizaci projektu „Sportovní příprava a účast v soutěži o titul Mistra ČR 2015/2016 v házené starších žákyň"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0819/ZM1418/12          .....             35
1) rozhodlo
rozhodlo o poskytnutí mimořádné účelové 
dotace Tělocvičné jednotě Sokol Poruba se sídlem ul. 
Vřesinská 121/97, 70800 Ostrava-Poruba, IČO: 41034635 ve 
výši 90 tis. Kč na realizaci projektu „Sportovní 
příprava a účast v soutěži o titul Mistra ČR 2015/2016 v 
házené starších žákyň" dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi 
statutárním městem Ostrava a výše uvedeným 
subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

0819/ZM1418/12          .....             35
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují neinvestiční transfery
 na § 3421, pol. 5222, ORJ 161 o 90 tis. Kč,

- zvyšují nedaňové příjmy
 na § 3419, pol. 2212, ORJ 161 o 50 tis. Kč,

- snižují neinvestiční transfery
 na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161 o 20 tis. Kč,

- snižují běžné výdaje
 na § 3419, pol. 5169, ÚZ 7112, ORJ 161 o 20 tis. Kč.

0819/ZM1418/12          .....             35
3) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
2) tohoto usnesení
T: 31.12.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro