Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 14:18:02
bod č. 65. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebnosti" v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0803/ZM1418/11          .....             34
1) rozhodlo
o uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene 
- služebnosti" v souvislosti se stavbou "Cyklostezky - úsek 
Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad" mezi 
povinným:

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 702 00

IČO: 70890021

 a

oprávněným:

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava

IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na 
částech pozemků parc.č. 1212/5 a parc.č. 5980/1 v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

0803/ZM1418/11          .....             34
2) rozhodlo
o uzavření "Smlouvy o zřízení služebnosti" v 
souvislosti se stavbou "Cyklostezky - úsek Slezskoostravský 
hrad, Hrabová" mezi povinným:

ČEZ, a.s.

Duhová 1444/2, Praha 4, PSČ 140 53

IČO: 45274649

 a

oprávněným:

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava

IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na 
částech pozemků parc.č. 399 v k.ú. Kunčičky a parc.č. 3638/1 v 
k.ú.Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu

0803/ZM1418/11          .....             34
3) rozhodlo
o uzavření "Smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě" v souvislosti se stavbou 
"Odvedení odpadních vod z průmyslové zóny 
Paskov" mezi povinným:
ČEZ, a.s.
Duhová 1444/2, Praha 4, PSČ 140 53
IČO: 45274649

 a

oprávněným:

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava
IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na 
částech pozemků parc.č. 399 v k.ú. Kunčičky a parc.č. 3638/1 v 
k.ú.Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 6 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 53 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen