Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 13:29:17
bod č. 61. - Návrh na pořízení změny č. 2 Územního plánu Ostravy
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0799/ZM1418/11          .....             34
1) rozhodlo
- o pořízení změny č. 2 Územního plánu 
Ostravy v lokalitách č. 24, 28, 35, 37, 39, 40A, 40B, 41, 42, 49, 50, 
51, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64A, 64C, 64D, 64E, 64F, 64G, 64H, 64I, 64J, 
64K, 64L, 65 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 
předloženého materiálu

- o nepořízení změny č. 2 Územního plánu 
Ostravy v lokalitách č. 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 55, 56, 58, 64B, 66, 67, 68, 69, 70, 71 dle 
důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 
materiálu

0799/ZM1418/11          .....             34
2) rozhodlo
podmínit pořízení změny č. 2 Územního 
plánu Ostravy částečnou úhradou nákladů na 
její zpracování u položek č. 24, 39, 41, 42, 49, 50, 51, 
57, 59, 60, 62, 65 dle důvodové zprávy a příloh č. 1 až 5 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 6 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 5)
JUDr. Josef Babka : Zdržel se Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Zdržel se
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen