Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 13:21:54
bod č. 59. - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace
(Poznámka: hlasováno o návrhu Ing. Macháčka)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0796/ZM1418/11          .....             33
1) rozhodlo
v souladu s ustanovením § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů o prominutí odvodu do 
rozpočtu statutárního města Ostravy Základní 
škole a mateřské škole Ostrava, Ostrčilova 10, 
příspěvková organizace, IČO: 61989037, se sídlem 
Ostrčilova 2557/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava ve 
výši 100 % za porušení rozpočtové 
kázně dle ustanovení § 22 odst. 1 a odst. 2 písm. a) 
téhož zákona v rámci dotace poskytnuté na 
základě smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
ev. č. 2244/2014/OŽP dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu a důvodové zprávy
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Nehlasoval
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Zdržel se Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Nehlasoval
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen