Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 13:12:47
bod č. 53. - Úprava závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblastech zdravotnictví, sociální věci a školství
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0790/ZM1418/11          .....             31
1) schvaluje
úpravu závazných ukazatelů rozpočtu:

a) zvýšení investičního příspěvku

Městská nemocnice Ostrava                        
        o 16.933 tis. Kč


Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava   o  1.788 tis. Kč

Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava        
     o    542 tis. Kč

Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh             
         o    750 tis. Kč


b) zvýšení neinvestičního příspěvku

Městská nemocnice Ostrava                        
        o  1.867 tis. Kč 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava   o  2.210 tis. Kč

Domov Slunovrat Ostrava                             
      o    255 tis. Kč

Domov Slunečnice Ostrava                            
     o  2.312 tis. Kč

Domov Korýtko                              
            o  1.045 tis. Kč

Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrrava        
     o    558 tis. Kč

Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba               
          o    450 tis. Kč

Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen