Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 13:11:02
bod č. 50. - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko pro projekt "Pořízení vozidel pro sociální účely" příspěvkové organizace Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0787/ZM1418/11          .....             31
1) souhlasí
s podmínkami dle čl. II. odst. 5 bodu 5.3 Smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Regionální rady uzavřené mezi 
právnickou osobou Čtyřlístek - centrum pro osoby se 
zdravotním postižením Ostrava, příspěvkovou 
organizací, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 
712 00 Ostrava - Muglinov a Regionální radou regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko, IČO 75082616, se sídlem Na Jízdárně 
2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, pro projekt 
"Pořízení vozidel pro sociální 
účely", reg. č. CZ.1.10/2.1.00/38.01799, v rámci 
Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 
2007-2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

0787/ZM1418/11          .....             31
2) schvaluje
úpravu závazného ukazatele rozpočtu Čtyřlísku - 
centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvkové organizace - zvýšení 
investičního příspěvku o 4 486 tis. Kč
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen