Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 13:07:34
bod č. 48. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Svinov, obec Ostrava; návrh nekoupit pozemky v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0785/ZM1418/11          .....             30
1) rozhodlo
že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 659/171, 
ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Svinov, obec Ostrava o výměře 
250 m2 dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 
1/3 předloženého materiálu, svěřeno městskému obvodu 
Svinov

0785/ZM1418/11          .....             30
2) rozhodlo
že město nemá záměr prodat pozemek parc.č. 44/1, lesní 
pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava, bez svěření městskému 
obvodu

0785/ZM1418/11          .....             30
3) rozhodlo
nekoupit pozemky v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, a to
parc.č. 811, trvalý travní porostparc.č. 812/1, trvalý travní porostparc.č. 
842/1, trvalý travní porostparc.č. 842/2, trvalý travní porostparc.č. 842/3, 
trvalý travní porost
ve vlastnictví JXXXXX HXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXX XXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXX, 708 00 Ostrava-Poruba
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen