Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 13:06:18
bod č. 46. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava Návrh na svěření nemovitostí městskému obvodu Nová Ves a městskému obvodu Polanka nad Odrou
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0783/ZM1418/11          .....             30
1) rozhodlo
že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. 
Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, nesvěřenou MOb Nová Ves a to:

- pozemek p.p.č. 461/16 - zahrada

0783/ZM1418/11          .....             30
2) si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedený majetek, jakožto majetek 
svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut 
města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to:

městskému obvodu Nová Ves

pozemek p.p.č. 461/2 - orná půda v pořizovací ceně 29 703,-Kč
pozemek p.p.č. 461/16 - zahrada v pořizovací ceně 1 485,-Kč

v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava
 
0783/ZM1418/11          .....             30
3) si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedený majetek, jakožto majetek 
svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut 
města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to:

městskému obvodu Polanka nad Odrou

pozemek parc. č. 2665/42 - orná půda v pořizovací ceně 42 589,-Kč

v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava

0783/ZM1418/11          .....             30
4) rozhodlo
označit majetek uvedený v bodě
2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Nová Ves,

3) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Polanka nad Odrou,

dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve 
znění pozdějších změn a doplňků
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen