Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 13:04:27
bod č. 43. - Návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú.Hrabová, obec Ostrava a neprodat pozemky v k.ú. Poruba-sever a Poruba, obec Ostrava
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0780/ZM1418/11          .....             30
1) rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku parc.č. 302/19 ostatní 
plocha, zeleň, nově označená dle geometrického plánu č. 
2678-643/2014 ze dne 14.7.2015 jako pozemek parc.č. 302/20 zastavěná 
plocha, bez čp/če., technické vybavení o výměře 15 m2, v 
k.ú. Hrabová, obec Ostrava, dle geometrického 
plánu, který je přílohou č. 3 předloženého 
materiálu

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
 
0780/ZM1418/11          .....             30
2) rozhodlo
o záměru města neprodat pozemek parc.č. 1700/11 zastavěná plocha 
a nádvoří v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, svěřeno 
městskému obvodu Poruba

0780/ZM1418/11          .....             30
3) rozhodlo
o záměru města neprodat pozemky parc.č. 2825/5 orná půda, parc.č. 
2826/3 orná půda a parc. č. 2830/5 orná půda, vše v 
k.ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba

0780/ZM1418/11          .....             30
4) rozhodlo
o záměru města neprodat pozemky parc.č. 2695 zastavěná plocha a 
nádvoří, parc.č. 2696 zastavěná plocha a 
nádvoří a parc. č. 2743 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, vše v k.ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno 
městskému obvodu Poruba
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen