Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 13:03:14
bod č. 41. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Přívoz, návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Přívoz a v k. ú. Michálkovice a návrh na záměr města darovat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0778/ZM1418/11          .....             30
1) rozhodlo
o záměru města prodat

část pozemku p.p.č. 382/5 – ost. plocha, ost. komunikace o 
výměře 22 m2
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava,
která je dle geometrického plánu č. 2037-554/2015 ze dne 
6.5.2015 nově označena jako pozemek p.p.č. 382/49 – ost. plocha, 
jiná plocha,

svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

0778/ZM1418/11          .....             30
2) rozhodlo
že město nemá záměr prodat

pozemek p.č.st. 2634 – zast. plocha a nádvoří o 
výměře 42 m2

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava

svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

0778/ZM1418/11          .....             30
3) rozhodlo
že město nemá záměr prodat

část pozemku p.p.č. 270/6 – ost. plocha, zeleň o výměře 30 m2

v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava,

která je dle geometrického plánu č. 1731-43/2012 ze dne 
13.6.2012 nově označena jako pozemek p.p.č. 270/12 – ost. plocha, zeleň,

svěřeno městskému obvodu Michálkovice

0778/ZM1418/11          .....             30
4) rozhodlo
o záměru města darovat

pozemek p.č.st. 2924 – zast. plocha a nádvoří, o 
výměře 454 m2

jehož součástí je budova č. p. 2514

pozemek p.p.č. 1094 – ost. plocha, zeleň o výměře 3489 m2

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,

svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky

CHARITĚ OSTRAVA, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava - Vítkovice, 
IČO 44940998

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Nehlasoval
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen