Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 13:02:36
bod č. 40. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a k.ú. Koblov, obec Ostrava
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0777/ZM1418/11          .....             30
1) rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku parc.č. 4335/1, o 
výměře 704 m2, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
svěřeného městskému obvodu Slezská Ostrava - dle 
přílohy č. 1/1 předloženého materiálu

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

0777/ZM1418/11          .....             30
2) rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava, a to:

- pozemek parc.č. 1703, jehož součástí je stavba bez čp/če, 
garáž

- pozemek parc.č. 1704/3

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

0777/ZM1418/11          .....             30
3) rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Koblov, obec 
Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:

- část pozemku parc.č. 1874/3, o výměře 41 m2 - díl a)
- část pozemku parc.č. 1988/1, o výměře 8 m2 - díl b)
odděleny dle geometrického plánu č. 1114-20/2015 ze dne 6.2.2015 
a tyto části nově označeny jako pozemek parc.č. 1874/38

- část pozemku parc.č. 1874/3, o výměře 83 m2 - díl c)
- část pozemku parc.č. 1988/1, o výměře 9 m2 - díl d)

odděleny dle geometrického plánu č. 1114-20/2015 ze dne 6.2.2015 
a tyto části nově označeny jako pozemek parc.č. 1874/39

vše dle přílohy č. 3/2 předloženého materiálu

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nehlasoval Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen