Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 13:01:51
bod č. 38. - Návrh na záměr města prodat pozemky (ul. Ahepjukova), návrh na záměr města nedarovat, neprodat pozemky (ul. Červeného kříže) vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0776/ZM1418/11          .....             30
1) rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku parc. č. 2202/96 o 
výměře 776 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
která byla oddělena geometrickým plánem č. 4911-64/2015 ze 
dne 15.4.2015 a nově označena jako pozemek parc. č. 2202/162 ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

0776/ZM1418/11          .....             30
2) rozhodlo
že město nemá záměr darovat pozemky, a to:

Pozemek parc. č. 2620/54
Pozemek parc. č. 2620/104
Pozemek parc. č. 2620/105
Pozemek parc. č. 2620/106
Pozemek parc. č. 2620/107
Pozemek parc. č. 2620/108
Pozemek parc. č. 2620/109
Pozemek parc. č. 2620/110
Pozemek parc. č. 2620/111
Pozemek parc. č. 2620/125

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

0776/ZM1418/11          .....             30
3) rozhodlo
že město nemá záměr prodat za cenu nižší, než je 
cena v daném místě a čase obvyklá, níže 
uvedené pozemky

Pozemek parc. č. 2620/54
Pozemek parc. č. 2620/104
Pozemek parc. č. 2620/105
Pozemek parc. č. 2620/106
Pozemek parc. č. 2620/107
Pozemek parc. č. 2620/108
Pozemek parc. č. 2620/109
Pozemek parc. č. 2620/110
Pozemek parc. č. 2620/111
Pozemek parc. č. 2620/125

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen