Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 13:01:15
bod č. 37. - Návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava a návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0775/ZM1418/11          .....             30
1) rozhodlo
o záměru města prodat pozemek p.p.č. 507/8, k.ú. 
Michálkovice, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu 
Michálkovice

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

0775/ZM1418/11          .....             30
2) rozhodlo
že město nemá záměr prodat část pozemku p.p.č. 506/2, o 
výměře 13 m2, která je dle geometrického plánu č. 
1868-741/2014 ze dne 15.10.2014 nově označena jako pozemek p.p.č. 506/12, 
k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, svěřený městskému 
obvodu Michálkovice - dle přílohy č. 1/2 předloženého 
materiálu

0775/ZM1418/11          .....             30
3) rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. 
Michálkovice, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu 
Michálkovice, a to pozemky:

- p.p.č. 506/4
- p.p.č. 506/5

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

0775/ZM1418/11          .....             30
4) rozhodlo
o záměru města darovat nemovité věci v k.ú. Radvanice, 
obec Ostrava, a to pozemky:

- parc.č. 3215/11
svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice

- parc.č. 2124/20
- parc.č. 3215/13
- parc.č. 3265/27

nesvěřené městskému obvodu Radvanice a Bartovice

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen