Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 13:00:27
bod č. 36. - Návrh na záměr města prodat pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - lokalita Lehké průmyslové zóny v areálu Nad Porubkou
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0774/ZM1418/11          .....             30
1) rozhodlo
o záměru města prodat níže uvedené pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, a to:
- pozemek parc. č. 2801/136
- část pozemku parc. č. 2801/16 o výměře 91 m2, označená  písmenem d- část 
pozemku parc. č.2801/125 o výměře 1505 m2, označená písmenem eobě sloučené dle 
zaměření geometrickým plánem č. 2848-43/2015 ze dne 18.3.2015 do pozemku dále 
označeného jako pozemek parc. č. 2801/16 o výměře 1596 m2
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXX XX XXXXXXX
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

0774/ZM1418/11          .....             30
2) rozhodlo
o záměru města prodat níže uvedené pozemky a části 
pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava,svěřené městskému 
obvodu Poruba, a to:

- pozemek parc. č. 2801/139
- pozemek parc. č. 2801/140
- pozemek parc. č. 2801/141

- část pozemku parc. 2801/125 o výměře 113 m2 označenou dle 
zaměření geometrickým plánem č. 2848-43/2015 ze dne 
18.3.2015 jako pozemek parc. č. 2801/174

společnosti TOMIX s.r.o., IČO: 258 56 952, se sídlem Ostrava - Poruba, 
Podroužkova 21/1688, PSČ 708 00

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

0774/ZM1418/11          .....             30
3) rozhodlo
o záměru města prodat níže uvedené pozemky a části 
pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému 
obvodu Poruba, a to:

- pozemek parc. č. 2801/117
- část pozemku parc. č. 2801/125 o výměře 1705 m2 označenou 
písmenem h

oba sloučené dle zaměření geometrickým plánem č. 
2848-43/2015 ze dne 18.3.2015 do pozemku dále označeného jako 
pozemek parc. č. 2801/117 o výměře 1774 m2

společnosti ALPEX servis a.s., IČO: 268 67 150, se sídlem Nad Porubkou 
2227/31, Poruba, PSČ 708 00, Ostrava

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 7
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nehlasoval Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen