Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 12:58:01
bod č. 33. - Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0771/ZM1418/11          .....             30
1) rozhodlo
darovat níže uvedené nemovité věci v k.ú. 
Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, nesvěřené městskému obvodu 
Vítkovice, a to: 

- pozemek p.č.st. 537, jehož součástí je budova č.p. 1278, obč. 
vybavenost 

- pozemek p.č.st. 539, jehož součástí je budova bez čp/če, obč. 
vybavenost 

včetně příslušenství náležící budově 
č.p. 1278 umístěné na pozemku p.č.st. 537:

- vodovodní přípojky PVC DN 80 v délce 13,03 m 
nacházející se na pozemku p.p.č. 460/1

- kanalizační přípojky z kameninových trub DN 150 v 
délce 8,37 m nacházející se pod povrchem pozemku 
p.p.č. 460/1

- kanalizační přípojky z kameninových trub DN 150 
neznámého průběhu a délky nacházející 
na pod povrchem pozemku p.p.č. 460/1

včetně příslušenství náležící budově 
bez čp/če umístěné na pozemku p.č.st. 539:

- kanalizační přípojky z kameninových trub DN 150 v 
délce 1,10 m nacházející se pod povrchem pozemku 
p.p.č. 460/1

a součástí (odběrné plynové zařízení, 
které se skládá z hlavního uzávěru plynu, 
regulátoru tlaku plynu, připojení měřidla, vnitřního 
rozvodu a krycí plechové skříně v pozemku p.č.st. 537)

Diakonii ČCE - středisko v Ostravě, se sídlem: Syllabova 1278/19, 703 00 
Ostrava, IČO: 410 35 526

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen