Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 12:57:29
bod č. 32. - Návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú. Hrabová, obec Ostrava a návrh na záměr města prodat a neprodat pozemky v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0770/ZM1418/11          .....             30
1) rozhodlo
o záměru města směnit pozemky:
- parc.č. 862/37 zahrada- parc.č. 862/38 zahrada,vše v k.ú. Hrabová, obec 
Ostrava,ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu 
Hrabová
za pozemky:
- parc.č. 2552/8 ostatní plocha, ostatní komunikace- parc.č. 2583/7 ostatní 
plocha, silnice,vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava,
které vlastní ve spoluvlastnickém podílu ve výši ideální 1/2 na každém z 
nich:LXXXXXXX XXXXXX, rok nar. XXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXVlXXXXXX VXXXXXX, rok nar. XXXXX bytem X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXX,
a zároveň si vyhrazuje právo, kdykoliv tento záměr zrušit
 
0770/ZM1418/11          .....             30
2) rozhodlo
o záměru města prodat pozemek:

- p.p.č. 92/11 ostatní plocha, manipulační plocha,
v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno 
městskému obvodu Michálkovice,

a zároveň si vyhrazuje právo, kdykoliv tento záměr 
zrušit

0770/ZM1418/11          .....             30
3) rozhodlo
o záměru města neprodat:

- část pozemku p.p.č. 92/1 ostatní plocha, manipulační 
plocha o výměře 660 m2 v k.ú. Michálkovice, obec 
Ostrava, svěřeno městskému obvodu Michálkovice, která je 
dle geometrického plánu č. 1457-50/2007 ze dne 29.10.2007 
označena jako pozemek p.p.č. 92/20 v k.ú. Michálkovice, obec 
Ostrava

- část pozemku p.p.č. 114 zahrada o výměře 88 m2 v k.ú. 
Michálkovice, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu 
Michálkovice, která je dle geometrického plánu č. 
1457-50/2007 ze dne 29.10.2007 označena jako pozemek p.p.č. 114/2 v k.ú. 
Michálkovice, obec Ostrava
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen