Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 12:56:19
bod č. 30. - Návrh na prodej pozemků pod komunikací ul. Mostní v k.ú. Hrabová, obec Ostrava
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0768/ZM1418/11          .....             30
1) rozhodlo
prodat:
- část pozemku parc.č. 3154/1 o výměře 4338 m2 (díl l)
- část pozemku parc.č. 3154/2 o výměře 2610 m2 (díl k)
- část pozemku parc.č. 3154/3 o výměře 1458 m2 (díl j)
- část pozemku parc.č. 3154/4 o výměře 859 m2 (díl i)
sloučeno a nově označeno jako pozemek parc.č. 3154/3 o výměře 9265 m2

- část pozemku parc.č. 3154/5 o výměře 58 m2 nově označeno jako 
pozemek parc.č. 3154/12
- část pozemku parc.č. 696 o výměře 6 m2 nově označeno jako 
pozeme parc.č. 696/2
- část pozemku parc.č. 697 o výměře 33 m2 nově označen jako 
pozemek parc.č. 697/2
- část pozemku parc.č. 697 o výměře 18 m2 nově označen jako 
pozemek parc.č. 697/3
- část pozemku parc.č. 697 o výměře 1 m2 nově označen jako 
pozemek parc.č. 697/4
- část pozemku parc.č. 701/7 o výměře 384 m2 nově označen jako 
pozemek parc.č. 701/9
- část pozemku parc.č. 705/4 o výměře 1 m2 nově označen jako 
pozemek parc.č. 705/6
- část pozemku parc.č. 705/4 o výměře 40 m2 nově označen jako 
pozemek parc.č. 705/7
- část pozemku parc.č. 705/5 o výměře 115 m2 nově označen jako 
pozemek parc.č. 705/8
- část pozemku parc.č. 3014/4 o výměře 214 m2 nově označen jako 
pozemek parc.č. 3014/20
- část pozemku parc.č. 3014/4 o výměře 32 m2 nově označen jako 
pozemek parc.č. 3014/22
- část pozemku parc.č. 3138/1 o výměře 3 m2 (díl g)
- část pozemku parc.č. 3138/2 o výměře 2 m2 (díl h)
sloučeno a nově označeno jako pozemek parc.č. 3138/2 o výměře 5 m2
- pozemek parc.č. 3140/3 o výměře 2 m2 (celý)
- část pozemku parc.č. 3140/1 o výměře 72 m2 (díl d)
- část pozemku parc.č. 3140/2 o výměře 20 m2 (díl c)
sloučeno a nově označeno jako pozemek parc.č. 3140/1 o výměře 92 m2
- část pozemku parc.č. 3154/1 o výměře 27 m2 nově označeno jako 
pozemek parc.č. 3154/11
- část pozemku parc.č. 613/2 o výměře 4192 m2 nově označen jako 
pozemek parc.č. 613/3
- část pozemku parc.č. 614 o výměře 133 m2 (díl f)
- část pozemku parc.č. 615/2 o výměře 56 m2 (díl e)
- část pozemku parc.č. 657 o výměře 40 m2 (díl g)
sloučeno a nově označeno jako pozemek parc.č. 614 o výměře 229 m2

- část pozemku parc.č. 615/1 o výměře 303 m2 nově označen jako 
pozemek parc.č. 615/3
- část pozemku parc.č. 3154/7 o výměře 634 m2 (díl c)
- část pozemku parc.č. 3154/9 o výměře 2865 m2 (díl d)
sloučeno a nově označeno jako pozemek parc.č. 3154/14 o výměře 3499 m2

- část pozemku parc.č. 3154/10 o výměře 1178 m2 nově označen jako 
pozemek parc.č. 3154/15

vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, dle geometrických 
plánů, které jsou přílohou č. 3 předloženého 
materiálu

Moravskoslezskému kraji, se sídlem ul. 28. října 117, 702 
18 Ostrava
IČO 70890692
DIČ CZ70890692

zastoupenému z pověření hejtmana kraje Správou silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se 
sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

IČO 00095711
DIČ CZ00095711

zastoupenou ředitelem příspěvkové organizace Ing. 
Tomášem Böhmem, zapsanou v obchodním rejstříku 
Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 988 

za celkovou kupní cenu 8.764.470,-Kč

a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je 
přílohou č.4 předloženého materiálu a uzavřít 
kupní smlouvu dle přílohy č.4 předloženého 
materiálu

a zároveň si vyhrazuje právo prodat pozemky svěřené MěOb 
Hrabová, na základě výše uvedené 
kupní smlouvy
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen